Zájemce o členství v ČRS a o lov ryb musí:
  1. Navštívit místní organizaci ČRS, zpravidla nejblíže místu trvalého bydliště ( seznam všech MO ČRS najdete na www.rybsvaz.cz).
  2. Podat u příslušné MO přihlášku za člena.
  3. Abslolvovat test na přezkoušení uchazečů pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS,který se skládá se základních znalostí v oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb.

Na základě úšpěšně absolvovaného testu MO vydá:

  1. Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Na jeho základě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností ( v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt) vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek.
  2. Členskou legitimaci. Při jejím vydání zaplatí žadatel zápisné a členský příspěvek ( popřípadě další poplatky, schválené MO ČRS ). Po splnění všech těchto kroků si může žadatel u své MO koupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry.

ČRS vydává několik druhů povolenek k lovu ryb s různým rozsahem platnosti. Nejširší platnost mají celorepubliková a celosvazová povolenka, následují územní povolenky jednotlivých územních svazů ČRS a místní povolenky na konkrétní rybářské revíry.

Pak Vám už zbývá jenom navštívit specializovanou prodejnu s rybářskými potřebami, kde Vám určitě ochotně poradí při výběru rybářského náčiní, vybrat si rybářský revír k lovu ryb a nahodit udice.

Další informace Vám budou ochotně poskytnuty v úřední hodiny v klubovně MO ČRS,ulice J.V.Sládka 1460 v Lipníku nad Bečvou. Každé úterý od 17,00 do 19,00 hod (kromě července, srpna)