Bečva

09.09.2019

Přítok Moravy. Od starého jezu nad obcí Osek nad Bečvou až k brodu v osadě Zadní Familie v k. ú. Slavíč včetně části mlýnského náhonu Strhanec odjezu mlýna Osek - Podolší až k výtoku z Bečvy. Pravostranný přítok Jezerský k revíru nepatří. Označení revíru: BEČVA 3 (471 007)