Popis

09.09.2019


Revír tvoří nádrž na potoku Lukavec v k.ú. Veselíčko 1,70 ha. Platí zákaz vstupu k odkalovacím nádržím na přítocích. Parkování motorových vozidel pouze na vyhrazeném parkovišti na příjezdové cestě od OÚ Veselíčko. Na ostatní příjezdové cesty je vjezd zakázán. Vjezd povolen pouze držitelům povolenek. Označení revíru: LUKAVEC 1A (471 167).